ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

[Spot] SmartTablet PC ខ្នាត 11.6 Inch IPad 6G + 128G Android 8.0 HD 2560 * 1600 ប្លូ ធូ សំរាប់ លេង ហ្គេម Tablet PCSupport ចាត់ ដឹក ហ្វ្រី ក្នុង ប្រទេស ថៃ. [Spot] SmartTablet PC ខ្នាត 11.6 Inch IPad 6G + 128G Android 8.0 HD 2560 * 1600 ប្លូ ធូ សំរាប់ លេង ហ្គេម Tablet PCSupport ចាត់ ដឹក ហ្វ្រី ក្នុង ប្រទេស ថៃ.

OEM
$225.30
$86.50
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: 861356700_TH-1740606246
OEM

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

Features: 1. High-resolution 11.6-inch screen is stunning, each picture is bright and delicate as possible 2. Memory wonderful and 128GB of storage space for applications smoothly. you can switch to an app applications more quickly, within seconds, without the use of box 3. the tablet has a rear camera of 5 megapixels and functions focus on smart 13 megapixel camera makes a hand. more professional in terms of functionality 4. camera tablet PC designs using channels with the accurate and precise bass and 3D surround sound for better audio 5. thickness. plane only 6.9 mm. and made of soft material convenient to carry 6. Supports Bluetooth 4.1 compatible Bluetooth phone and headset Bluetooth 7. 8500 mAh lithium battery capacity ensures. 8. Supports the long lifespan of the proximity card pairs which can switch between tablet and phone 9. updated global GPS connection with realtime and the precision of a higher position. 10. support for Android 8.1 supports the download of software and development.

Features: 1. High-resolution 11.6-inch screen is stunning, each picture is bright and delicate as possible 2. Memory wonderful and 128GB of storage space for applications smoothly. you can switch to an app applications more quickly, within seconds, without the use of box 3. the tablet has a rear camera of 5 megapixels and functions focus on smart 13 megapixel camera makes a hand. more professional in terms of functionality 4. camera tablet PC designs using channels with the accurate and precise bass and 3D surround sound for better audio 5. thickness. plane only 6.9 mm. and made of soft material convenient to carry 6. Supports Bluetooth 4.1 compatible Bluetooth phone and headset Bluetooth 7. 8500 mAh lithium battery capacity ensures. 8. Supports the long lifespan of the proximity card pairs which can switch between tablet and phone 9. updated global GPS connection with realtime and the precision of a higher position. 10. support for Android 8.1 supports the download of software and development.

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×