ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

SHARP ច ង្រ្គា ន ចំហុយ អគ្គិសនី 42 លីត្រ EO-42K (ធានា ពី ក្រុមហ៊ុន 1 ឆ្នាំ). SHARP ច ង្រ្គា ន ចំហុយ អគ្គិសនី 42 លីត្រ EO-42K (ធានា ពី ក្រុមហ៊ុន 1 ឆ្នាំ).

Sharp
$259.60
$146.80
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: SH879HAAAJQ6XNANTH-40212940
Sharp

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

Features a capacity of 42 liters of cooking a variety of dishes such as grilled, oven roasted whole chicken. Roast pork, grilled steak or roast a piece of baking time to cook for up to 60 minutes after the time the alarm system hot air. (Convection) helps distribute heat evenly cooked and heat-resistant glass door. A restaurant with a clear indicator of the knobs to control the heat level 4 and temperatures from 70-250 ° C spindle system. Roasted whole chicken for 1 year warranty service center in Thailand for electricity nationwide.

Features a capacity of 42 liters of cooking a variety of dishes such as grilled, oven roasted whole chicken. Roast pork, grilled steak or roast a piece of baking time to cook for up to 60 minutes after the time the alarm system hot air. (Convection) helps distribute heat evenly cooked and heat-resistant glass door. A restaurant with a clear indicator of the knobs to control the heat level 4 and temperatures from 70-250 ° C spindle system. Roasted whole chicken for 1 year warranty service center in Thailand for electricity nationwide.

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×