ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

ដឹក ថ្ងៃស្អែក សុវត្ថិភាព មិន ចាំបាច់ ប៉ះពាល់ នឹង 10L គ្រួសារ ទេពកោសល្យ ធុង Smart អូ តូ ម៉ា តិច ធុងសំរាម ខ្នាត តូច SENSOR បើក 12L ចំ នុះ ខ្នាត ធំ. ដឹក ថ្ងៃស្អែក សុវត្ថិភាព មិន ចាំបាច់ ប៉ះពាល់ នឹង 10L គ្រួសារ ទេពកោសល្យ ធុង Smart អូ តូ ម៉ា តិច ធុងសំរាម ខ្នាត តូច SENSOR បើក 12L ចំ នុះ ខ្នាត ធំ.

Cabdia
$47.00
$33.90
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: 973858604_TH-2084492728
Cabdia

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

Intelligent induction dustbin can avoid frequent contact. dustbin, remove odors, and prevent oil and water. Intelligent motor quietly open the lid opens and closes automatically 85 ° 6 seconds without induction The dustbin garbage can hold 12L, second battery for longer use. This tank can be used with living room, kitchen, bathroom, bedroom, etc. A new generation of intelligent sensing trash cans, Beyond all your imagination of a garbage bin, We 're trying to do everything we can to liberate our hands and. feet. For convenience only. Intelligent induction chips, Just a wave of hands, The bucket cover is automatically opened, The whole process is less than a second. Full enclosed design, Effectively preventing the spread of odour, Keep the room clean, More comprehensive. care for the family, physical and psychological. ## to ##, well worth the ## security.

Intelligent induction dustbin can avoid frequent contact. dustbin, remove odors, and prevent oil and water. Intelligent motor quietly open the lid opens and closes automatically 85 ° 6 seconds without induction The dustbin garbage can hold 12L, second battery for longer use. This tank can be used with living room, kitchen, bathroom, bedroom, etc. A new generation of intelligent sensing trash cans, Beyond all your imagination of a garbage bin, We 're trying to do everything we can to liberate our hands and. feet. For convenience only. Intelligent induction chips, Just a wave of hands, The bucket cover is automatically opened, The whole process is less than a second. Full enclosed design, Effectively preventing the spread of odour, Keep the room clean, More comprehensive. care for the family, physical and psychological. ## to ##, well worth the ## security.

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×