ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

ប្រញាប់ របស់ មាន ចំនួន កំណត់ សុវត្ថិភាព មិន ចាំបាច់ ប៉ះពាល់ នឹង. ធុងសំរាម អូ តូ ម៉ា តិច គំ រប បើក - បិទ / Seal ថង់ សំរាម អោយ អូ តូ. ធុងសំរាម ទេពកោសល្យ បែប Sensor ខ្នាត 12 លីត្រ. ប្រញាប់ របស់ មាន ចំនួន កំណត់ សុវត្ថិភាព មិន ចាំបាច់ ប៉ះពាល់ នឹង. ធុងសំរាម អូ តូ ម៉ា តិច គំ រប បើក - បិទ / Seal ថង់ សំរាម អោយ អូ តូ. ធុងសំរាម ទេពកោសល្យ បែប Sensor ខ្នាត 12 លីត្រ.

Cabdia
$52.00
$37.40
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: 973888238_TH-2084488655
Cabdia

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

Size 22 x 20x31 cm, weight 80 g Amount in box: 1 piece Properties - Details - Trash is back on hinges. Door shelf Counter Cooking Ready to put the garbage bags - made cooking time, leaving debris. Food waste easily - with a clamp on the plastic garbage bag can be completed discarded it. - The debris does not get dirty. Easy to clean - to step in food preparation. Cooking easier - helping in the kitchen In your home look more organized material use PP + PVC ## ## ## for safety.

Size 22 x 20x31 cm, weight 80 g Amount in box: 1 piece Properties - Details - Trash is back on hinges. Door shelf Counter Cooking Ready to put the garbage bags - made cooking time, leaving debris. Food waste easily - with a clamp on the plastic garbage bag can be completed discarded it. - The debris does not get dirty. Easy to clean - to step in food preparation. Cooking easier - helping in the kitchen In your home look more organized material use PP + PVC ## ## ## for safety.

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×