ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

តំលៃ ថោក បំផុត សុវត្ថិភាព មិន ចាំបាច់ ប៉ះពាល់ នឹង. ធុងសំរាម អូ តូ ម៉ា តិច ធុងសំរាម ទេពកោសល្យ ធុងសំរាម ខ្នាត 12 លីត្រ សាក ភ្លើង via Usb port. តំលៃ ថោក បំផុត សុវត្ថិភាព មិន ចាំបាច់ ប៉ះពាល់ នឹង. ធុងសំរាម អូ តូ ម៉ា តិច ធុងសំរាម ទេពកោសល្យ ធុងសំរាម ខ្នាត 12 លីត្រ សាក ភ្លើង via Usb port.

Cabdia
$54.50
$39.10
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: 973858651_TH-2084510538
Cabdia

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

Availability of a sudden Transportation is available in 3 Transport Kerry Express 1-2 days (the price of high sensitivity) J & T Express 1-5 days Shopee Express 1-5 days (price could slow) Auto Trash • Trash automatic operation. 3 format (Motion Capture, tap or press) • Sensor response sensitivity (IC Chip) • 12-liter tank bag with typical • power through the charging cable, USB. Once charging is 1-2 months • Limerick, creating a durable, rust (Material: PP) • Size: 24x33cm • sealed to prevent insect # # trash bins intelligent #Auto Trash ## to ## good value for money. ##safe

Availability of a sudden Transportation is available in 3 Transport Kerry Express 1-2 days (the price of high sensitivity) J & T Express 1-5 days Shopee Express 1-5 days (price could slow) Auto Trash • Trash automatic operation. 3 format (Motion Capture, tap or press) • Sensor response sensitivity (IC Chip) • 12-liter tank bag with typical • power through the charging cable, USB. Once charging is 1-2 months • Limerick, creating a durable, rust (Material: PP) • Size: 24x33cm • sealed to prevent insect # # trash bins intelligent #Auto Trash ## to ## good value for money. ##safe

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×