ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

ថែម របស់ ថែម សុវត្ថិភាព មិន ចាំបាច់ ប៉ះពាល់ នឹង ធុងសំរាម Sensor ចំ នុះ 13 លីត្រ (បើក - បិទ ខ្លួនឯង អូ តូ ម៉ា តិច). ថែម របស់ ថែម សុវត្ថិភាព មិន ចាំបាច់ ប៉ះពាល់ នឹង ធុងសំរាម Sensor ចំ នុះ 13 លីត្រ (បើក - បិទ ខ្លួនឯង អូ តូ ម៉ា តិច).

Cabdia
$51.40
$37.00
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: 973836950_TH-2084502619
Cabdia

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

Size 22 x 20x31 cm, weight 80 g Amount in box: 1 piece Properties - Details - Trash is back on hinges. Door shelf Counter Cooking Ready to put the garbage bags - made cooking time, leaving debris. Food waste easily - with a clamp on the plastic garbage bag can be completed discarded it. - The debris does not get dirty. Easy to clean - to step in food preparation. Cooking easier - helping in the kitchen In your home look more organized material use PP + PVC ## ## ## for safety.

Size 22 x 20x31 cm, weight 80 g Amount in box: 1 piece Properties - Details - Trash is back on hinges. Door shelf Counter Cooking Ready to put the garbage bags - made cooking time, leaving debris. Food waste easily - with a clamp on the plastic garbage bag can be completed discarded it. - The debris does not get dirty. Easy to clean - to step in food preparation. Cooking easier - helping in the kitchen In your home look more organized material use PP + PVC ## ## ## for safety.

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×