ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

រាល ហាល ខោអាវ បែប យឺត shrink បាន វែង 2. 8 ម៉ែត្រ រាល ហាល ខោអាវ ស្នួល ព្យួរ សំលៀកបំពាក់. កន្លែង ហាល ខោអាវ បែប ខ្សែ Moerman Compact Single Retractable Clothesline. រាល ហាល ខោអាវ បែប យឺត shrink បាន វែង 2. 8 ម៉ែត្រ រាល ហាល ខោអាវ ស្នួល ព្យួរ សំលៀកបំពាក់. កន្លែង ហាល ខោអាវ បែប ខ្សែ Moerman Compact Single Retractable Clothesline.

Cabdia
$20.20
$14.20
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: 1012402186_TH-2307328995
Cabdia

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

1, Non-Slip Lock Catch: Easy to put it on and easy to put it off, very convenient.2, Adjustable String: This clothesline with 2.8M retractable string design.You could choose freely the hanging distance according to the clothes quantity. 3, Heavy Duty: This adjustable clothesline with braided nylon string, which can be extended to 2.8m and provide 5kg (11 pound) load-bearing.4, Rustproof: The material of product is 304 stainless steel with added 18/10 Chromium /. Nickel, which may content to against corrosion & rust & daily scratches.5, Versatile: It can be used in Bathroom, Shower Room, Laundry or Balcony. This item can be installed on Tile / Board / Metal Surface / Ceramic / Non-paint walls / flat-smooth surface.6, Indoor retractable clothesline is easy to install and heavy duty, for drying wet clothes in sunny days. The modern design and elegant look aims for improve the quality of our daily life.7, The clothesline can provide 5KG (11 lbs) load-bearing, but it may would be drooping on the middle. Theoretically, the max weight is 10 KG (22lb).

1, Non-Slip Lock Catch: Easy to put it on and easy to put it off, very convenient.2, Adjustable String: This clothesline with 2.8M retractable string design.You could choose freely the hanging distance according to the clothes quantity. 3, Heavy Duty: This adjustable clothesline with braided nylon string, which can be extended to 2.8m and provide 5kg (11 pound) load-bearing.4, Rustproof: The material of product is 304 stainless steel with added 18/10 Chromium /. Nickel, which may content to against corrosion & rust & daily scratches.5, Versatile: It can be used in Bathroom, Shower Room, Laundry or Balcony. This item can be installed on Tile / Board / Metal Surface / Ceramic / Non-paint walls / flat-smooth surface.6, Indoor retractable clothesline is easy to install and heavy duty, for drying wet clothes in sunny days. The modern design and elegant look aims for improve the quality of our daily life.7, The clothesline can provide 5KG (11 lbs) load-bearing, but it may would be drooping on the middle. Theoretically, the max weight is 10 KG (22lb).

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×