ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

ក្រែម Tinted ក្រែម ក្លស់ មាន 2 shades ពណ៌ fill ភាព មាន ស ន្តើ ម អោយ ជាមួយ បបូរមាត់ ការពារ ទឹក បាន យូរ ប្តូ រ ពណ៌ outshone by សីតុណ្ហភាព បបូរមាត់ ស្អាត Plump kiss a beautiful lip color Moisturize with moisturizer nourish lips. ក្រែម Tinted ក្រែម ក្លស់ មាន 2 shades ពណ៌ fill ភាព មាន ស ន្តើ ម អោយ ជាមួយ បបូរមាត់ ការពារ ទឹក បាន យូរ ប្តូ រ ពណ៌ outshone by សីតុណ្ហភាព បបូរមាត់ ស្អាត Plump kiss a beautiful lip color Moisturize with moisturizer nourish lips.

Cabdia
$30.00
$10.80
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: 602840956_TH-1136158722
Cabdia

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

Lip Tint Lip Gloss with 2 shades add moisture to the lips, waterproof, long-lasting change color according to temperature shiny lips plump a kiss beautiful lip color Moisturize with moisturizer, nourish lips instructions: 1. reduce wrinkles on lips Moisturizing 2. Keeps lips saturated color temperature and PH. 3. Colorful and unique highly effective moisturizing lip beautiful container 4. Lip gloss that changes color according to the temperature and PH. Colors vary from individual to individual 5. waterproof, non-stick glass lasting 6 days. 7. Luke sparkling sweet ingredients that retain moisture. Lips soft and smooth all day

Lip Tint Lip Gloss with 2 shades add moisture to the lips, waterproof, long-lasting change color according to temperature shiny lips plump a kiss beautiful lip color Moisturize with moisturizer, nourish lips instructions: 1. reduce wrinkles on lips Moisturizing 2. Keeps lips saturated color temperature and PH. 3. Colorful and unique highly effective moisturizing lip beautiful container 4. Lip gloss that changes color according to the temperature and PH. Colors vary from individual to individual 5. waterproof, non-stick glass lasting 6 days. 7. Luke sparkling sweet ingredients that retain moisture. Lips soft and smooth all day

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×