ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

Ajiko កា ម៉េ រ៉ា សុវត្ថិភាព គ្មាន ខ្សែ ip 4G ដាក់ ស៊ី ម see តាម ទូរស័ព្ទ ដៃ មិន ប្រើ WiFi 1080p FHD Infrared. Ajiko កា ម៉េ រ៉ា សុវត្ថិភាព គ្មាន ខ្សែ ip 4G ដាក់ ស៊ី ម see តាម ទូរស័ព្ទ ដៃ មិន ប្រើ WiFi 1080p FHD Infrared.

Ajiko
$130.00
$97.50
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: 686090115_TH-1322026428
Ajiko

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

Ajiko CCTV wireless ip camera with wireless air cards, SIM 4G mobile viewing live online without using WiFi 1080p Full HD with the new. Illustrated guide with easy installation in Thailand. (Manuals, illustrations and video Language Thailand. http://ajikoshop.com/care/)⚡️⚡️⚡️ free! Wireless Aircard 4G worth 1999 baht ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ Accessories head charger, charger, tripod and nails on the walls. ⚡️⚡️ Specification CMOS Sensor 1/4 "image capture resolution of 2 million (1080p FHD) camera rotates 355 ° tilt 120 °, 11 infrared LED light CMOS sensor 1/4" say - listen to digital two-way. zoom 2x Darren Anderton file technology H264 (1GB compressed about 5 hrs.) maximum capacity microSD 128gb have ports for connecting cable Lan speak - I have two directions, 2x digital video zoom camera control via a mobile app. Applications Care functions genius in camera ⚡️. Motion capture systems, applications and notifications via email ⚡️ alarm system ⚡️. The time saved is a * long * height = 10 cm * 10.5 cm * 13 cm Note: 32GB compressed 1 week / 64GB compressed 2 week / 128GB compressed to 1 compression of the overlapping automation requires a memory card of authenticity. speed class 10 or higher. Memory cards from the shop faster than Class 10 3-fold Ajiko contact the manufacturer directly import and give them confidence in our absolute best ⇨. The shop every Monday - Saturday wrap around 15.00 except Sunday, a public holiday. (Kerry, PO. Stopping) 1 year warranty with immediate replacement and warranty claims # condition - the product does not work, no charge. , Which is in its normal state, not torn, no water if we have to replace it immediately - and in full boxes - a rating of 4-5 stars only. If the customer acceptance of the product is 1-3 stars, then. It will soon run out of insurance If there are any problems, inform the merchant prior to my query / supportFacebook: Ajiko IT http://ajikoshop.com.

Ajiko CCTV wireless ip camera with wireless air cards, SIM 4G mobile viewing live online without using WiFi 1080p Full HD with the new. Illustrated guide with easy installation in Thailand. (Manuals, illustrations and video Language Thailand. http://ajikoshop.com/care/)⚡️⚡️⚡️ free! Wireless Aircard 4G worth 1999 baht ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ Accessories head charger, charger, tripod and nails on the walls. ⚡️⚡️ Specification CMOS Sensor 1/4 "image capture resolution of 2 million (1080p FHD) camera rotates 355 ° tilt 120 °, 11 infrared LED light CMOS sensor 1/4" say - listen to digital two-way. zoom 2x Darren Anderton file technology H264 (1GB compressed about 5 hrs.) maximum capacity microSD 128gb have ports for connecting cable Lan speak - I have two directions, 2x digital video zoom camera control via a mobile app. Applications Care functions genius in camera ⚡️. Motion capture systems, applications and notifications via email ⚡️ alarm system ⚡️. The time saved is a * long * height = 10 cm * 10.5 cm * 13 cm Note: 32GB compressed 1 week / 64GB compressed 2 week / 128GB compressed to 1 compression of the overlapping automation requires a memory card of authenticity. speed class 10 or higher. Memory cards from the shop faster than Class 10 3-fold Ajiko contact the manufacturer directly import and give them confidence in our absolute best ⇨. The shop every Monday - Saturday wrap around 15.00 except Sunday, a public holiday. (Kerry, PO. Stopping) 1 year warranty with immediate replacement and warranty claims # condition - the product does not work, no charge. , Which is in its normal state, not torn, no water if we have to replace it immediately - and in full boxes - a rating of 4-5 stars only. If the customer acceptance of the product is 1-3 stars, then. It will soon run out of insurance If there are any problems, inform the merchant prior to my query / supportFacebook: Ajiko IT http://ajikoshop.com.

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×