ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

ឈើ ប្រដាប់ ជូត ផ្ទះ ក្រណាត់ cotton BM 10 Inch ឈើ ប្រដាប់ ជូត ផ្ទះ ក្រណាត់ ជូត ផ្ទះ. ប្រើ សំរាប់ សម្អាត ផ្ទៃ ស្បែក ទូរ ទៅ. ធ្វើ come ពី ក្រណាត់ cotton yarn កា ឡុក spiral យ៉ាង ល្អ មិន ប្រឡាក់ ងាយស្រួល. Viscose yarn ទន់ មិន disintegrating ងាយស្រួល. និង អាច ឈើ ប្រដាប់ ជូត ផ្ទះ ក្រណាត់ cotton BM 10 Inch ឈើ ប្រដាប់ ជូត ផ្ទះ ក្រណាត់ ជូត ផ្ទះ. ប្រើ សំរាប់ សម្អាត ផ្ទៃ ស្បែក ទូរ ទៅ. ធ្វើ come ពី ក្រណាត់ cotton yarn កា ឡុក spiral យ៉ាង ល្អ មិន ប្រឡាក់ ងាយស្រួល. Viscose yarn ទន់ មិន disintegrating ងាយស្រួល. និង អាច

BM
$26.30
$17.20
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: 986138942_TH-2140142846
BM

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

Wood mob cotton BM 10 inch folk of shiny dust-mop the floor with wooden mob of BM brands with good quality fabrics, yarn spinning spiral. Effectively absorb water And collect dust better No scattered dust You can wipe all surfaces commonly used to scrub floors and clean dirt. Designed to handle a firmer grip can be stored easily. Replaceable mop cotton on the end of its wood floors, fabrics mob. For cleaning surfaces made of cotton yarn, blended yarn, twine well, does not stain easily chewy not tender it. And can absorb water very well collect dust. And interchangeable fabric mob had come with iron-clad plastic handle. Sturdy grip to use a wipe clean surface should be used in combination with Floor Cleaner to clean. The aroma advice should be cleaned after each use tak desiccation in the air to prevent infection rate Caution: Do not use with liquid virulent Do not place it near a flame xxxxBrandBMColor Yellow Material Cotton Size10. "" forms its characteristic hairpin grip on the handle.

Wood mob cotton BM 10 inch folk of shiny dust-mop the floor with wooden mob of BM brands with good quality fabrics, yarn spinning spiral. Effectively absorb water And collect dust better No scattered dust You can wipe all surfaces commonly used to scrub floors and clean dirt. Designed to handle a firmer grip can be stored easily. Replaceable mop cotton on the end of its wood floors, fabrics mob. For cleaning surfaces made of cotton yarn, blended yarn, twine well, does not stain easily chewy not tender it. And can absorb water very well collect dust. And interchangeable fabric mob had come with iron-clad plastic handle. Sturdy grip to use a wipe clean surface should be used in combination with Floor Cleaner to clean. The aroma advice should be cleaned after each use tak desiccation in the air to prevent infection rate Caution: Do not use with liquid virulent Do not place it near a flame xxxxBrandBMColor Yellow Material Cotton Size10. "" forms its characteristic hairpin grip on the handle.

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×