ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

Burberry My Burberry Blush Eau de Parfum for Women 90ml (ទំនិញ នាំចូល របស់ សុទ្ធ 100%). Burberry My Burberry Blush Eau de Parfum for Women 90ml (ទំនិញ នាំចូល របស់ សុទ្ធ 100%).

Burberry
$208.00
$72.80
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: 885206543_TH-1781056647
Burberry

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

Witness the beauty of a flower blooming at first light with the Burberry My Burberry Blush Eau de Parfum, a fruity floral fragrance for women with pomegranate and rose petal facets.Intensely feminine, the My Burberry Blush perfume was made for a woman who is awe-. inspiring and spirited. Capturing the beauty of a London garden at dawn, the spirit of the My Burberry Blush scent is redolent of fresh, flourishing flowers awakening at first light; it's a scent that is captivating and truly breathtaking.My Burberry Blush opens with the crunchy freshness of glazed pomegranate and vibrant citrus. In the core, mouth-watering droplets of apple drip over elegant, velveteen rose petals, whilst a white floral base of jasmine and wisteria create the seductively feminine dry down.Top Notes: Glazed Pomegranate, LemonMiddle Notes: Geranium, Rose Petal, Crisp AppleBase. Notes: Jasmine, wisteria Accord

Witness the beauty of a flower blooming at first light with the Burberry My Burberry Blush Eau de Parfum, a fruity floral fragrance for women with pomegranate and rose petal facets.Intensely feminine, the My Burberry Blush perfume was made for a woman who is awe-. inspiring and spirited. Capturing the beauty of a London garden at dawn, the spirit of the My Burberry Blush scent is redolent of fresh, flourishing flowers awakening at first light; it's a scent that is captivating and truly breathtaking.My Burberry Blush opens with the crunchy freshness of glazed pomegranate and vibrant citrus. In the core, mouth-watering droplets of apple drip over elegant, velveteen rose petals, whilst a white floral base of jasmine and wisteria create the seductively feminine dry down.Top Notes: Glazed Pomegranate, LemonMiddle Notes: Geranium, Rose Petal, Crisp AppleBase. Notes: Jasmine, wisteria Accord

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×