ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

Chanel Chance Series Eau Tendre Chanel perfume EDT 100ml. Chanel Chance Series Eau Tendre Chanel perfume EDT 100ml.

CHANEL
$82.30
$56.30
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: 941946889_TH-1946148646
CHANEL

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

Perfume fragrance that is both sexy and elegant blend of aromas of flowers and fruit, together with vanilla extract, jasmine blends with the aroma of roast nets, fruity and mild. With the perfect combination to make a difference like never before. And the fragrance will leave you refreshed throughout the day. Vibrant than ever before Topnote: Simon says, Cedar Middlenote: flowers, hyacinth health, jasmine Bottomnote: wood, musk, iris, amber, scorpions, mint, vetiver, musk and white. Tips: 1 perfume should be stored in a cool place to avoid the heat and light for putting perfume at high temperature, color and smell of the perfume will change if you want to keep the fragrance for a long time, you can wrap the fragrance in the paper and applied. to put it in the freezer refrigerator 2 to avoid rubbing and shaking the bottle 3. do not touch the bottle with your fingers dirty directly, which may ruin the flavor of the traditional fragrance 4 after the perfume must be tightly closed to avoid. volatility of perfume

Perfume fragrance that is both sexy and elegant blend of aromas of flowers and fruit, together with vanilla extract, jasmine blends with the aroma of roast nets, fruity and mild. With the perfect combination to make a difference like never before. And the fragrance will leave you refreshed throughout the day. Vibrant than ever before Topnote: Simon says, Cedar Middlenote: flowers, hyacinth health, jasmine Bottomnote: wood, musk, iris, amber, scorpions, mint, vetiver, musk and white. Tips: 1 perfume should be stored in a cool place to avoid the heat and light for putting perfume at high temperature, color and smell of the perfume will change if you want to keep the fragrance for a long time, you can wrap the fragrance in the paper and applied. to put it in the freezer refrigerator 2 to avoid rubbing and shaking the bottle 3. do not touch the bottle with your fingers dirty directly, which may ruin the flavor of the traditional fragrance 4 after the perfume must be tightly closed to avoid. volatility of perfume

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×