ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

Chanel Gabrielle Eau De Parfum for Women 100ml (ទំនិញ នាំចូល របស់ សុទ្ធ 100%). Chanel Gabrielle Eau De Parfum for Women 100ml (ទំនិញ នាំចូល របស់ សុទ្ធ 100%).

CHANEL
$216.20
$85.80
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: 960542249_TH-2039406058
CHANEL

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

Before creating the House of Chanel, Coco was Gabrielle. A rebel at heart ... passionate and free. The inspiration behind the luminous floral fragrance: GABRIELLE CHANEL. Olivier Polge crafted this Eau de Parfum as an imaginary flower-a radiant and sparkling, purely feminine Chanel blossom based on a bouquet of four white flowers: a rich, enveloping heart of exotic jasmine shimmers with the fruity green notes of ylang-ylang, while. fresh and sparkling orange blossom shines through, offering a glimpse of grasse tuberose captured at its finest. Four points of light that recall the four corners of the bottle. Fragrance Family: Floral Scent Type: Classic Florals Key Notes: Jasmine, Orange Blossom, Grasse Tuberose, Ylang-Ylang.

Before creating the House of Chanel, Coco was Gabrielle. A rebel at heart ... passionate and free. The inspiration behind the luminous floral fragrance: GABRIELLE CHANEL. Olivier Polge crafted this Eau de Parfum as an imaginary flower-a radiant and sparkling, purely feminine Chanel blossom based on a bouquet of four white flowers: a rich, enveloping heart of exotic jasmine shimmers with the fruity green notes of ylang-ylang, while. fresh and sparkling orange blossom shines through, offering a glimpse of grasse tuberose captured at its finest. Four points of light that recall the four corners of the bottle. Fragrance Family: Floral Scent Type: Classic Florals Key Notes: Jasmine, Orange Blossom, Grasse Tuberose, Ylang-Ylang.

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×