ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

Chloe Eau de Parfum for women 75 ml. Chloe Eau de Parfum for women 75 ml.

Chloe
$86.10
$60.60
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: 949258262_TH-1983742362
Chloe

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

Specification: 75ml manufacturing location: France ✅chloé · eau de parfume perfume brand Chloe for the girl, energetic and sexy star glamor. With the scent of fragrant flowers among the mass of snowmelt was sweet and perfectly placed in the same bottle. Fragrant long ✅ a touch of fragrant, soft mass among the flowers add fragrance and invited enticing smell Powdery Floral lets you experience the scent of 3 Top Notes aroma distinctive Pink Peony. , Freesia and Lychee Middle notes to smell Magnolia Flower, Lily of the valley and Rose Bottom notes with the aroma of cedarwood, Amber and Honey enriched by the power of the sexy star glamor and imprinted a single injection it. the aroma that lasts all day volume of 75 ml.

Specification: 75ml manufacturing location: France ✅chloé · eau de parfume perfume brand Chloe for the girl, energetic and sexy star glamor. With the scent of fragrant flowers among the mass of snowmelt was sweet and perfectly placed in the same bottle. Fragrant long ✅ a touch of fragrant, soft mass among the flowers add fragrance and invited enticing smell Powdery Floral lets you experience the scent of 3 Top Notes aroma distinctive Pink Peony. , Freesia and Lychee Middle notes to smell Magnolia Flower, Lily of the valley and Rose Bottom notes with the aroma of cedarwood, Amber and Honey enriched by the power of the sexy star glamor and imprinted a single injection it. the aroma that lasts all day volume of 75 ml.

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×