ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

Dummy IR CCD Security Camera (ម៉ូត Dome) កា ម៉េ រ៉ា placebo (សំរាប់ ជាប់ fool thieves មាន ភ្លើង flashing មុខ កា ម៉េ រ៉ា when ដើរ pass). Dummy IR CCD Security Camera (ម៉ូត Dome) កា ម៉េ រ៉ា placebo (សំរាប់ ជាប់ fool thieves មាន ភ្លើង flashing មុខ កា ម៉េ រ៉ា when ដើរ pass).

AMINA
$29.20
$11.60
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: AM041ELAB4GWLJANTH-89013803
AMINA

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

This looks like a fake cameras, monitors and cameras to prevent crime effectively Features: 1, realistic manner. Realistic images And camera 2 will have security cameras in real 3 Cheap and effective crime prevention 5. The red LED flashes flashes every 2 seconds, which can be seen in the night 6 installed easily and quickly. Wall or ceiling using the screws provided 7 powered by batteries AA 2 x (included) 8 cable is not required for setting 9 protect homes, shops and businesses 10 can be used both indoors and outdoors. Specifications: 1 power: Battery AA 2 x (included) 2 color: Black + White 3 size: undefined x (x undefined) (L * H) *** Advantages save the budget. Use the switch next to a real camera Prevent Theft

This looks like a fake cameras, monitors and cameras to prevent crime effectively Features: 1, realistic manner. Realistic images And camera 2 will have security cameras in real 3 Cheap and effective crime prevention 5. The red LED flashes flashes every 2 seconds, which can be seen in the night 6 installed easily and quickly. Wall or ceiling using the screws provided 7 powered by batteries AA 2 x (included) 8 cable is not required for setting 9 protect homes, shops and businesses 10 can be used both indoors and outdoors. Specifications: 1 power: Battery AA 2 x (included) 2 color: Black + White 3 size: undefined x (x undefined) (L * H) *** Advantages save the budget. Use the switch next to a real camera Prevent Theft

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×