ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

Durex Airy ស្រោមអនាម័យ អនាម័យ Durex Mary Ann ខ្នាត 52.5 mm. (ចំណុះ 2 ដុំ / ប្រអប់) [1 ប្រអប់]. Durex Airy ស្រោមអនាម័យ អនាម័យ Durex Mary Ann ខ្នាត 52.5 mm. (ចំណុះ 2 ដុំ / ប្រអប់) [1 ប្រអប់].

Durex
$5.60
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: 709420647_TH-1361052049
Durex

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

Durex Airy Durex condoms. Mary Ann condoms Durex Apple's 52 mm. Made from premium quality latex. A soft, durable, flexible, highly innovative Durex thinnest of only 0.044 to 0.047 mm. Smooth walls are parallel to the distal bulb helps to keep sperm safely. Condoms transparent No artificial colors, each piece has a lubricant in the right amounts fragrant soft feel with exceptional comfort not constrict tighter fit all audited perimeter fence with electronic equipment contains 2 pieces / box. Product features: large texture: smooth lubricant: lubricant is compatible size: 52 mm. thickness: 0.044 to 0.047 mm. the tip: the bulb-color: transparent no artificial color, flavor / taste. the aroma of Packaging: 2 pcs / box.

Durex Airy Durex condoms. Mary Ann condoms Durex Apple's 52 mm. Made from premium quality latex. A soft, durable, flexible, highly innovative Durex thinnest of only 0.044 to 0.047 mm. Smooth walls are parallel to the distal bulb helps to keep sperm safely. Condoms transparent No artificial colors, each piece has a lubricant in the right amounts fragrant soft feel with exceptional comfort not constrict tighter fit all audited perimeter fence with electronic equipment contains 2 pieces / box. Product features: large texture: smooth lubricant: lubricant is compatible size: 52 mm. thickness: 0.044 to 0.047 mm. the tip: the bulb-color: transparent no artificial color, flavor / taste. the aroma of Packaging: 2 pcs / box.

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×