ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

Durex Comfort ស្រោមអនាម័យ អនាម័យ Durex Comfort ខ្នាត 56 mm. (ចំណុះ 3 ដុំ / ប្រអប់) [3 ប្រអប់ ថែម 1 ប្រអប់]. Durex Comfort ស្រោមអនាម័យ អនាម័យ Durex Comfort ខ្នាត 56 mm. (ចំណុះ 3 ដុំ / ប្រអប់) [3 ប្រអប់ ថែម 1 ប្រអប់].

Durex
$15.70
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: 718006834_TH-1374968500
Durex

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

Durex Comfort Condoms Durex Comfort, 56 mm thick. 0.06 mm. Condoms smooth walls are not parallel bulb every lubricants. No artificial colors, transparent condoms made from natural latex, size 56 mm. The big advantage is that Durex Comfort condoms from Durex extra large with a specially designed to be secure. Make sure that rigidly couples throughout the event. Then a couple of nights to fervently than ever. The condoms Durex brand is popular especially for couples over 80 years, so it's the quality of the product and test pressure with volume. The condoms Durex Comfort wind capacity can be expanded up to 40 liters, which sets international standards for wind capacity on just 18 liters only at Standard Male Thailand. Suitable for contraception And prevention of sexually transmitted infection Product Features: Large, comfortable to wear, not strangulation texture: smooth lubricant: lubricant sizes are supported: 56 mm. Thickness: 0.06 mm. The end. the bulb-color: transparent no artificial color, flavor / taste: no packaging: 3 pcs / box.

Durex Comfort Condoms Durex Comfort, 56 mm thick. 0.06 mm. Condoms smooth walls are not parallel bulb every lubricants. No artificial colors, transparent condoms made from natural latex, size 56 mm. The big advantage is that Durex Comfort condoms from Durex extra large with a specially designed to be secure. Make sure that rigidly couples throughout the event. Then a couple of nights to fervently than ever. The condoms Durex brand is popular especially for couples over 80 years, so it's the quality of the product and test pressure with volume. The condoms Durex Comfort wind capacity can be expanded up to 40 liters, which sets international standards for wind capacity on just 18 liters only at Standard Male Thailand. Suitable for contraception And prevention of sexually transmitted infection Product Features: Large, comfortable to wear, not strangulation texture: smooth lubricant: lubricant sizes are supported: 56 mm. Thickness: 0.06 mm. The end. the bulb-color: transparent no artificial color, flavor / taste: no packaging: 3 pcs / box.

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×