ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

Durex K Y Jelly ជេ ល រំអិល រូបមន្ត ទឹក 50 ក្រាម + ស្រោមអនាម័យ អនាម័យ touch Happy 3 ប្រអប់ Onetouch Happy. Durex K Y Jelly ជេ ល រំអិល រូបមន្ត ទឹក 50 ក្រាម + ស្រោមអនាម័យ អនាម័យ touch Happy 3 ប្រអប់ Onetouch Happy.

Durex
$16.70
$12.90
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: 708826127_TH-1359962345
Durex

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

1. Durex K-Y Jelly lubricant gel Water 50g 1 box of K-Y Jelly lubricant gel formula developed by the Research & Gynecology. To replace the body's natural lubricant gel formula is not sticky, colorless, odorless and washes off easily leaving no stains are also ideal to use with condoms 2. OneTouch Happy Happy condom is 52 mm (Box 3) Features - Surface smoothness - 52 mm thick. 0.055 mm. - Vanilla - lubricants - Packed 3 pieces per box - made in Thailand.

1. Durex K-Y Jelly lubricant gel Water 50g 1 box of K-Y Jelly lubricant gel formula developed by the Research & Gynecology. To replace the body's natural lubricant gel formula is not sticky, colorless, odorless and washes off easily leaving no stains are also ideal to use with condoms 2. OneTouch Happy Happy condom is 52 mm (Box 3) Features - Surface smoothness - 52 mm thick. 0.055 mm. - Vanilla - lubricants - Packed 3 pieces per box - made in Thailand.

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×