ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

Durex K-Y Personal Lubricant Durex K - attack ជេ ល rest រអិល រូបមន្ត ទឹក (50 ក្រាម) [1 ប្រអប់]. Durex K-Y Personal Lubricant Durex K - attack ជេ ល rest រអិល រូបមន្ត ទឹក (50 ក្រាម) [1 ប្រអប់].

Durex
$9.00
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: 727782050_TH-1392628328
Durex

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

Durex K-Y Jelly Personal Lubricant features add happiness to your beloved things flow more water. No sticky residue wash off easily with water. Wireless stain residues, no color, smell, touch, color naturally compatible with all types of condoms can be safely used if you do not wear a condom. Cream in the quantities desired genital area immediately if you wear a condom. Wear a condom before. Then paint on a condom can be repeated as often as desired can be washed off easily be used with a condom is not a contraceptive device. And do not contain spermicidal compounds stored in a cool dry place. Avoid direct sunlight, use it within 3 months after first use.

Durex K-Y Jelly Personal Lubricant features add happiness to your beloved things flow more water. No sticky residue wash off easily with water. Wireless stain residues, no color, smell, touch, color naturally compatible with all types of condoms can be safely used if you do not wear a condom. Cream in the quantities desired genital area immediately if you wear a condom. Wear a condom before. Then paint on a condom can be repeated as often as desired can be washed off easily be used with a condom is not a contraceptive device. And do not contain spermicidal compounds stored in a cool dry place. Avoid direct sunlight, use it within 3 months after first use.

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×