ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

Durex Play ជេ ល រំអិល Durex Play strawberry sauce Agency (ពណ៌ក្រហម) 1 ដប ខ្នាត 100 ML [y2973]. Durex Play ជេ ល រំអិល Durex Play strawberry sauce Agency (ពណ៌ក្រហម) 1 ដប ខ្នាត 100 ML [y2973].

Durex
$13.80
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: 318864593_TH-604860336
Durex

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

Durex Play Lubricant Gel Durex Play strawberry sauce Spicy (red), 1 bottle, 50, 100 ML # DurexPlaySaucyStrawberry (Durex Play Strawberry Sauce Spicy) 50 ml. Add color and flavor to your love life with aromas of strawberries, sweet # reduce irritation from friction. Both boys and girls # gel is colorless, water-based gel naturally gentle light. Not sticky It does not cause allergic reactions or irritate # Easy to remove, leaving no stains alleviate the potential dry. Reduce friction, increase exposure # And experience and feel special note - can be used with all types of condoms safely # is not a contraceptive. And no component of disinfectants - gels can affect the movement of the sperm. If you are planning to have a child. Consult a physician before using this product. # Product should stop and consult a doctor. If irritation occurs - Avoid contact with eyes. - Products can breath Without resulting in bodily harm. It is not advisable to swallow in large quantities. - gel should be stored in a cool dry place. # Avoid direct sunlight, use it within 3 months after first use.

Durex Play Lubricant Gel Durex Play strawberry sauce Spicy (red), 1 bottle, 50, 100 ML # DurexPlaySaucyStrawberry (Durex Play Strawberry Sauce Spicy) 50 ml. Add color and flavor to your love life with aromas of strawberries, sweet # reduce irritation from friction. Both boys and girls # gel is colorless, water-based gel naturally gentle light. Not sticky It does not cause allergic reactions or irritate # Easy to remove, leaving no stains alleviate the potential dry. Reduce friction, increase exposure # And experience and feel special note - can be used with all types of condoms safely # is not a contraceptive. And no component of disinfectants - gels can affect the movement of the sperm. If you are planning to have a child. Consult a physician before using this product. # Product should stop and consult a doctor. If irritation occurs - Avoid contact with eyes. - Products can breath Without resulting in bodily harm. It is not advisable to swallow in large quantities. - gel should be stored in a cool dry place. # Avoid direct sunlight, use it within 3 months after first use.

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×