ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

Durex Play Basic ជេ ល រំអិល Durex Play បាស statistics of 50 ml. + ស្រោមអនាម័យ អនាម័យ បែប Button One Touch Maxx dot dot Max 3 ប្រអប់. Durex Play Basic ជេ ល រំអិល Durex Play បាស statistics of 50 ml. + ស្រោមអនាម័យ អនាម័យ បែប Button One Touch Maxx dot dot Max 3 ប្រអប់.

Durex
$17.60
$15.40
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: 713178844_TH-1366526822
Durex

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

1. Durex Play Basic Durex Play Basic tube with 50 ml of water, the gentle gel formula. For those who do not like the sticky feeling. Colorless, odorless Easy to remove high water content, so it does not leave any stains splattered. It is a popular choice for couples who want to experience the most natural of all kinds can be used with condoms, contraceptive devices is not secure. And do not contain spermicidal substances. Handy tips along the way using the touch - can be used safely in combination with condoms - the condoms. Wear a condom properly. The gel Durex play in the desired quantity onto the condom - if not wearing a condom. The gel in the context of poverty to some extent - when feeling stiff. Can be repeated as necessary - rinse out normally License No. advertising. (Juan May. 931/2557) 2. One Touch Maxx Dot Dot Max condom 52 mm (3 box) features - the touch surface is not smooth. Extra large buttons Convex surface in the middle - 52 mm. - Pink - 3 pieces per box packing - Made in Thailand.

1. Durex Play Basic Durex Play Basic tube with 50 ml of water, the gentle gel formula. For those who do not like the sticky feeling. Colorless, odorless Easy to remove high water content, so it does not leave any stains splattered. It is a popular choice for couples who want to experience the most natural of all kinds can be used with condoms, contraceptive devices is not secure. And do not contain spermicidal substances. Handy tips along the way using the touch - can be used safely in combination with condoms - the condoms. Wear a condom properly. The gel Durex play in the desired quantity onto the condom - if not wearing a condom. The gel in the context of poverty to some extent - when feeling stiff. Can be repeated as necessary - rinse out normally License No. advertising. (Juan May. 931/2557) 2. One Touch Maxx Dot Dot Max condom 52 mm (3 box) features - the touch surface is not smooth. Extra large buttons Convex surface in the middle - 52 mm. - Pink - 3 pieces per box packing - Made in Thailand.

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×