ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

Durex Play Classic Lubricant Gel ជេ ល រំអិល Durex Play Classic 100 ML ពណ៌ផ្ទៃមេឃ [2 ដប]. Durex Play Classic Lubricant Gel ជេ ល រំអិល Durex Play Classic 100 ML ពណ៌ផ្ទៃមេឃ [2 ដប].

Durex
$19.30
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: 259897026_TH-400160787
Durex

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

** delivery to customers, packs well. By anonymous box product ** DurexPlayClassic (Durex Play Classic), 50 ml - allows you to experience a touch of oscillations even more - a natural lubricant gel. Colorless and odorless Dry alleviate the potential of women. While experience and feel special for you and your partner - create a sense of novelty to your moment in the film! More NOTE - The formula is not sticky. Water stains wash off easily without residue. Compatible with all types of condoms safely - not a contraceptive device. And do not contain spermicidal substances. Gel may affect the movement of the sperm. If you are planning to have a child. Consult your physician before using this product - should stop using the product and seek medical advice. If irritating Do not get in eyes Gel should be stored in a cool dry place. Avoid direct sunlight - should use it within 3 months after first use #Durex #Play # # Durex lubricant gel Juan May. 2247/2560

** delivery to customers, packs well. By anonymous box product ** DurexPlayClassic (Durex Play Classic), 50 ml - allows you to experience a touch of oscillations even more - a natural lubricant gel. Colorless and odorless Dry alleviate the potential of women. While experience and feel special for you and your partner - create a sense of novelty to your moment in the film! More NOTE - The formula is not sticky. Water stains wash off easily without residue. Compatible with all types of condoms safely - not a contraceptive device. And do not contain spermicidal substances. Gel may affect the movement of the sperm. If you are planning to have a child. Consult your physician before using this product - should stop using the product and seek medical advice. If irritating Do not get in eyes Gel should be stored in a cool dry place. Avoid direct sunlight - should use it within 3 months after first use #Durex #Play # # Durex lubricant gel Juan May. 2247/2560

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×