ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

Durex Sensation ស្រោមអនាម័យ អនាម័យ Durex Zen Polymerization ខ្នាត 52 mm. (ចំណុះ 3 ដុំ / ប្រអប់) [3 ប្រអប់ ថែម ថែម 1 ប្រអប់]. Durex Sensation ស្រោមអនាម័យ អនាម័យ Durex Zen Polymerization ខ្នាត 52 mm. (ចំណុះ 3 ដុំ / ប្រអប់) [3 ប្រអប់ ថែម ថែម 1 ប្រអប់].

Durex
$15.00
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: 718000945_TH-1374972369
Durex

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

Durex Sensation Condoms Durex. Zen Polymerization condoms Durex sensei length 52 mm thick. All condoms with lubricant. No artificial colors, transparent condoms made from natural latex, size 52 mm. The surface is uneven. Type fragrance perfume Touch a button and a lubricant. The match featured a condom textured 1 in 3 version of Durex designed with a special surface is a button to add a special touch. The romantic thriller With the addition of up to 500 touch points (Dotted condoms for greater stimulation) and then a couple of nights to be heated than ever. The condoms Durex brand is popular especially for couples over 80 years, so it's the quality of the product and test pressure with volume. The Durex Sensation Condoms can expand wind capacity of 40 liters, which sets international standards for wind capacity on just 18 liters only at Standard Male Thailand. Suitable for contraception And prevention of sexually transmitted infection every piece is checked for leaks with an electronic tool to use condoms properly. To prevent pregnancy And reduce the risk of transmission of HIV and sexually transmitted infection, however, no contraceptive method that can prevent pregnancy or infection with HIV and sexually transmitted infection have. This 100% condom A condom produced by SS Lt. MANUFACTURING (Thailand) Co., Ltd oil. / Registration: through. 61/2546 and also won production standards: ISO 4074: 2002 This is a meat condom condom. model Synthetic rubber latex with a size of 52 mm. Thailand Size Asian Product Features: uneven button buttons rapidly throughout the area to stimulate women's skin: uneven skin lubricants: lubricants size supported: 52 mm. . thickness: 0.06 mm. the tip: the bulb-color: transparent no artificial color, flavor / taste: no packaging: 3 pcs / box.

Durex Sensation Condoms Durex. Zen Polymerization condoms Durex sensei length 52 mm thick. All condoms with lubricant. No artificial colors, transparent condoms made from natural latex, size 52 mm. The surface is uneven. Type fragrance perfume Touch a button and a lubricant. The match featured a condom textured 1 in 3 version of Durex designed with a special surface is a button to add a special touch. The romantic thriller With the addition of up to 500 touch points (Dotted condoms for greater stimulation) and then a couple of nights to be heated than ever. The condoms Durex brand is popular especially for couples over 80 years, so it's the quality of the product and test pressure with volume. The Durex Sensation Condoms can expand wind capacity of 40 liters, which sets international standards for wind capacity on just 18 liters only at Standard Male Thailand. Suitable for contraception And prevention of sexually transmitted infection every piece is checked for leaks with an electronic tool to use condoms properly. To prevent pregnancy And reduce the risk of transmission of HIV and sexually transmitted infection, however, no contraceptive method that can prevent pregnancy or infection with HIV and sexually transmitted infection have. This 100% condom A condom produced by SS Lt. MANUFACTURING (Thailand) Co., Ltd oil. / Registration: through. 61/2546 and also won production standards: ISO 4074: 2002 This is a meat condom condom. model Synthetic rubber latex with a size of 52 mm. Thailand Size Asian Product Features: uneven button buttons rapidly throughout the area to stimulate women's skin: uneven skin lubricants: lubricants size supported: 52 mm. . thickness: 0.06 mm. the tip: the bulb-color: transparent no artificial color, flavor / taste: no packaging: 3 pcs / box.

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×