ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

Durex Strawberry ស្រោមអនាម័យ អនាម័យ Durex Strawberry ខ្នាត 52.5 mm. (ចំណុះ 3 ដុំ / ប្រអប់) [1 ប្រអប់]. Durex Strawberry ស្រោមអនាម័យ អនាម័យ Durex Strawberry ខ្នាត 52.5 mm. (ចំណុះ 3 ដុំ / ប្រអប់) [1 ប្រអប់].

Durex
$6.00
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: 718014625_TH-1374926647
Durex

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

Durex Strawberry Durex condoms. Strawberry condoms Durex Strawberry measures 52.5 mm thick. 0.05 mm. Condom Compact easy to wear, with aromas of strawberries, smooth walls are not parallel with bulbous parts with a lubricant. Condoms made of translucent red laced latex 52.5 mm. Features the scent of strawberry. Help create an atmosphere for a romantic streak sweet comfortable night of making love. Sweet softer than last year The atmosphere is suffused with sweetness. And smell the strawberry is your favorite female condoms Durex brand is popular especially for couples over 80 years, so it's the quality of the product and test pressure with volume. The condoms Durex Strawberry wind capacity can be expanded up to 40 liters, which sets international standards for wind capacity on just 18 liters only at Standard Male Thailand. Suitable for contraception And prevention of sexually transmitted infection every piece is checked for leaks with an electronic tool to use condoms properly. To prevent pregnancy And reduce the risk of transmission of HIV and sexually transmitted infection, however, no contraceptive method that can prevent pregnancy or infection with HIV and sexually transmitted infection have. 100% Product Features: fragrant strawberries. Create sweet texture: smooth walls are not parallel lubricants: lubricants Size Supported: 52.5 mm. Thickness: 0.05 mm. The tip: the bulb-color: transparent color added light aroma / flavor: strawberry. Berry packing number: 3 piece / box.

Durex Strawberry Durex condoms. Strawberry condoms Durex Strawberry measures 52.5 mm thick. 0.05 mm. Condom Compact easy to wear, with aromas of strawberries, smooth walls are not parallel with bulbous parts with a lubricant. Condoms made of translucent red laced latex 52.5 mm. Features the scent of strawberry. Help create an atmosphere for a romantic streak sweet comfortable night of making love. Sweet softer than last year The atmosphere is suffused with sweetness. And smell the strawberry is your favorite female condoms Durex brand is popular especially for couples over 80 years, so it's the quality of the product and test pressure with volume. The condoms Durex Strawberry wind capacity can be expanded up to 40 liters, which sets international standards for wind capacity on just 18 liters only at Standard Male Thailand. Suitable for contraception And prevention of sexually transmitted infection every piece is checked for leaks with an electronic tool to use condoms properly. To prevent pregnancy And reduce the risk of transmission of HIV and sexually transmitted infection, however, no contraceptive method that can prevent pregnancy or infection with HIV and sexually transmitted infection have. 100% Product Features: fragrant strawberries. Create sweet texture: smooth walls are not parallel lubricants: lubricants Size Supported: 52.5 mm. Thickness: 0.05 mm. The tip: the bulb-color: transparent color added light aroma / flavor: strawberry. Berry packing number: 3 piece / box.

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×