ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

Estée Lauder Sensuous Eau De Parfum for Women 100ml (ទំនិញ នាំចូល របស់ សុទ្ធ 100%). Estée Lauder Sensuous Eau De Parfum for Women 100ml (ទំនិញ នាំចូល របស់ សុទ្ធ 100%).

Estee Lauder
$169.00
$81.50
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: 846314384_TH-1718392126
Estee Lauder

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

Estee Lauder Sensuous is an oriental and woody fragrance for women. Do you long for an interesting fragrance that will be suitable for a night out? Are you not interested in dull fresh perfumes that do not last and you often do not know that you are wearing them? Try this exotic cocktail of flowers with a light tinge of wood and give in to the heart-warming feelings of well-being and harmony of Sensuous perfume! Energetic women longing for fresh and slightly floral fragrances will choose from the range of Estee Lauder perfumes. Also fans of rich exotic cocktails of fruit, spices and woods will find what they are looking for. If you want first-class quality and long tradition, choose a perfume by Estee Lauder and you will not regret! Become an admired diva that goes hunting every evening dressed in singularity! No man will resist you, if he smells the scent of sensual faraway countries from you. This Estee Lauder perfume is the right thing for you! Top Notes: Jasmine, Lily, MagnoliaMiddle Notes: Amber, Woody Notes, Ylang - YlangBase Notes: Honey, Pepper, Sandalwood, Tangerine.

Estee Lauder Sensuous is an oriental and woody fragrance for women. Do you long for an interesting fragrance that will be suitable for a night out? Are you not interested in dull fresh perfumes that do not last and you often do not know that you are wearing them? Try this exotic cocktail of flowers with a light tinge of wood and give in to the heart-warming feelings of well-being and harmony of Sensuous perfume! Energetic women longing for fresh and slightly floral fragrances will choose from the range of Estee Lauder perfumes. Also fans of rich exotic cocktails of fruit, spices and woods will find what they are looking for. If you want first-class quality and long tradition, choose a perfume by Estee Lauder and you will not regret! Become an admired diva that goes hunting every evening dressed in singularity! No man will resist you, if he smells the scent of sensual faraway countries from you. This Estee Lauder perfume is the right thing for you! Top Notes: Jasmine, Lily, MagnoliaMiddle Notes: Amber, Woody Notes, Ylang - YlangBase Notes: Honey, Pepper, Sandalwood, Tangerine.

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×