ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

Gemei Drive តុបតែង ម៉ូត សក់ 7 in 1 កំលាំង 2200 Watt Gemei GM 4831 Drive ឆុត តុបតែង ម៉ូត សក់. Drive ជក់ រមូល សក់ Gemei Drive តុបតែង ម៉ូត សក់ 7 in 1 កំលាំង 2200 Watt Gemei GM 4831 Drive ឆុត តុបតែង ម៉ូត សក់. Drive ជក់ រមូល សក់

Gemei
$55.90
$26.20
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: GE342HBAA521ZBANTH-10859475
Gemei

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

Features beautiful hair Do not dry your hair with a simple care package drive for children 7-IN-1 Modern design, I can blow dry and styling. To shine professionally with ease. The unit has been intelligently designed. Compact, lightweight, easy to use, with a compact size, it is stored anywhere. With hanging loop For easy storage for ease of use, functionality, set everything up, I drive a 7-IN-1 function, use the full use is made of the finest quality. Strength For salon General and Personal Styling can have multiple styles. You styling it as needed, with head-turning style with up to 7 watts of power in 1000 will allow you to blow dry hair straight or curly hair as I wish. Adjust the strength of 2 levels with easy to use buttons for cool hair care. Specifications - set, hairdryer, a new era - Power 2200 W - Change 7 - styling can take many forms - adjustable strength has 2 levels - Size (cm) = 52 x 7 x 30- Weight (. kg) = 1.2

Features beautiful hair Do not dry your hair with a simple care package drive for children 7-IN-1 Modern design, I can blow dry and styling. To shine professionally with ease. The unit has been intelligently designed. Compact, lightweight, easy to use, with a compact size, it is stored anywhere. With hanging loop For easy storage for ease of use, functionality, set everything up, I drive a 7-IN-1 function, use the full use is made of the finest quality. Strength For salon General and Personal Styling can have multiple styles. You styling it as needed, with head-turning style with up to 7 watts of power in 1000 will allow you to blow dry hair straight or curly hair as I wish. Adjust the strength of 2 levels with easy to use buttons for cool hair care. Specifications - set, hairdryer, a new era - Power 2200 W - Change 7 - styling can take many forms - adjustable strength has 2 levels - Size (cm) = 52 x 7 x 30- Weight (. kg) = 1.2

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×