ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

Hoco ម៉ាក CA5 កន្លែង ដាក់ ទូរស័ព្ទ ក្នុង ឡាន car holder ប្រដាប់ ចាប់ ទូរស័ព្ទ ក្នុង ឡាន. Hoco ម៉ាក CA5 កន្លែង ដាក់ ទូរស័ព្ទ ក្នុង ឡាន car holder ប្រដាប់ ចាប់ ទូរស័ព្ទ ក្នុង ឡាន.

Hoco
$18.90
$7.30
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: HO202ELAANOFEVANTH-47634410
Hoco

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

HOCO Car Holder Cradle mobile phones in cars. The platform smart phone horizontally up to 5-9 centimeters, making it compatible with Smart-Phone to Samsung's Note series is made of a special coating Plastic ABS scratch. Pros are able to rotate around itself by 360 degrees applications can be used both vertically and horizontally lock the smartphone. Suspension of smart phones. A mechanical system with automatic lock. Comprehensive smart phone models currently includes navigation with ABS material, with special supports to prevent the machine being welded. It also helps anchor the unit from falling too features * Easy to use with a suction fixed firmly * can be attached to the front base of the zones cars * resistant to weather and sunlight * adjustable smart phone. general * the width 5 x 9 cm * can be rotated 360 degrees can be washed with water.

HOCO Car Holder Cradle mobile phones in cars. The platform smart phone horizontally up to 5-9 centimeters, making it compatible with Smart-Phone to Samsung's Note series is made of a special coating Plastic ABS scratch. Pros are able to rotate around itself by 360 degrees applications can be used both vertically and horizontally lock the smartphone. Suspension of smart phones. A mechanical system with automatic lock. Comprehensive smart phone models currently includes navigation with ABS material, with special supports to prevent the machine being welded. It also helps anchor the unit from falling too features * Easy to use with a suction fixed firmly * can be attached to the front base of the zones cars * resistant to weather and sunlight * adjustable smart phone. general * the width 5 x 9 cm * can be rotated 360 degrees can be washed with water.

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×