ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

ខ្សែ សាក huawei សុទ្ធ ខ្សែ Micro USB original ខ្សែ សាក លឿន ធានា 1 ឆ្នាំ. ខ្សែ សាក huawei សុទ្ធ ខ្សែ Micro USB original ខ្សែ សាក លឿន ធានា 1 ឆ្នាំ.

Huawei
$18.90
$8.20
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: 245877071_TH-378557147
Huawei

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

Fast charging, quality, safety devices using a compatible version Huawei length 1m Micro USB 7 Pin genuine goods box Genuine 1 year warranty. Black line does not tear Cambridge at 1 year post items must be in good condition, complete with box does not tear.

Fast charging, quality, safety devices using a compatible version Huawei length 1m Micro USB 7 Pin genuine goods box Genuine 1 year warranty. Black line does not tear Cambridge at 1 year post items must be in good condition, complete with box does not tear.

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×