ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

ប្រដាប់ ជូត ផ្ទះ ប្រើ បាន ច្រើន យ៉ាង. ប្រដាប់ ជូត ផ្ទះ ប្រើ បាន ច្រើន យ៉ាង.

Cabdia
$14.20
$10.30
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: 631774765_TH-1210466526
Cabdia

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

Details - mop for cleaning and local residents. You can adjust the length of the handle has three levels - easy access to all areas and corners is easy with the mob head rotates 180 degrees - ideal for cleaning local tiles, marble flooring, etc. to the glass window, door or extended length. handle for cleaning air conditioning or ceiling fans, etc. - handles made of aluminum alloy. Lightweight and durable Long lifetime without corrosion - Suitable for use in homes, cars, hotels, apartment, condominium, etc. - length mop: 60-118 cm (adjustable).

Details - mop for cleaning and local residents. You can adjust the length of the handle has three levels - easy access to all areas and corners is easy with the mob head rotates 180 degrees - ideal for cleaning local tiles, marble flooring, etc. to the glass window, door or extended length. handle for cleaning air conditioning or ceiling fans, etc. - handles made of aluminum alloy. Lightweight and durable Long lifetime without corrosion - Suitable for use in homes, cars, hotels, apartment, condominium, etc. - length mop: 60-118 cm (adjustable).

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×