ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

[ទំនិញ ណែនាំ] រាល ហាល ខោអាវ Stainless មាន សេវាកម្ម ប្រមូល លុយ ពេល ទំនិញ ទៅដល់ ប្រើ ធុន. [ទំនិញ ណែនាំ] រាល ហាល ខោអាវ Stainless មាន សេវាកម្ម ប្រមូល លុយ ពេល ទំនិញ ទៅដល់ ប្រើ ធុន.

Cabdia
$19.30
$11.60
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: 699440071_TH-1340042659
Cabdia

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

Description: clothes line stainless steel for easy assembly. Easy to store after use. save space Can be used to dry clothes on the balcony outside the home or condominium. Easy to move around due to the wheel to the rail. Do not be a ground cloth hard anymore. You appease the modern women - especially clothes line stainless steel. Can be disassembled for yourself - with wheels for easy transport and use - durable. Disassembled and stored easily. Do not waste space - ideal for use in households, hotels and hostels in all areas of need - Assembled: 750 x 420 x 1500 mm.

Description: clothes line stainless steel for easy assembly. Easy to store after use. save space Can be used to dry clothes on the balcony outside the home or condominium. Easy to move around due to the wheel to the rail. Do not be a ground cloth hard anymore. You appease the modern women - especially clothes line stainless steel. Can be disassembled for yourself - with wheels for easy transport and use - durable. Disassembled and stored easily. Do not waste space - ideal for use in households, hotels and hostels in all areas of need - Assembled: 750 x 420 x 1500 mm.

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×