ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

👗 សំពត់ Fashion 👗 សំពត់ ទំហំ ធំ សំពត់ Hanako សំពត់ គួរ អោយ ស្រលាញ់ ៗ. សំពត់ ស្លឹក ឈូក 👗 សំពត់ Fashion 👗 សំពត់ ទំហំ ធំ សំពត់ Hanako សំពត់ គួរ អោយ ស្រលាញ់ ៗ. សំពត់ ស្លឹក ឈូក

Cabdia
$11.20
$9.90
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: 976350845_TH-2095912697
Cabdia

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

Size chart (cm) size length chest wide shoulders, long arms, wrist weights preferred. (Kg) 40.5 18.5 84 104 18 40-60 One size may have error 1-3 cm measured between the manual and the actual size, please understand and understand in advance! Units / cm Material Fabric: Cotton Sleeve length: short sleeve Thickness: General Style: Commuter commuter: Korean type skirt: Skirt lotus leaf model wears: Korean version of the loose profile clothing style: polo Size: One size. classification color: blue / white / pink pretty sporty stylish elastic fabric, fit and comfort, quick delivery: a fast delivery, good quality, great variety of beautiful track and I shop [YIYI HOUSEGIRL] you will. get more information to buyers like track and store. You can get more discount! Factory stores and direct delivery in the country. Items will be shipped within 24 hours and will arrive within 1-3 days if not on the cut of the clothes and underwear. The product is not broken So, get acquainted with new clothes without buttons. Due to different measurement error of 1- and 3 cm in size is not an issue of quality. Please compare the detailed size with your order. Due to ship directly from the factory, the product may scratch or errors in sewing which is not a quality problem. If you have any questions about our products please contact us at the time did not provide feedback direct negative, we will serve you wholeheartedly Asia K. Chien-sized Asian smaller scale EU / US / UK **. Please refer to the detailed size before buying before you buy, make sure the information is correct. Choose your size, color, and the right products. Enter the recipient's name, address and telephone number clearly if the product is good, no problem, leave a 5 star review rating I ⭐⭐⭐⭐⭐ all points are important to the restaurant really pretty skirt #. # Fashion # # dress color skirt fashion. # Skirt Korea # Cute skirt

Size chart (cm) size length chest wide shoulders, long arms, wrist weights preferred. (Kg) 40.5 18.5 84 104 18 40-60 One size may have error 1-3 cm measured between the manual and the actual size, please understand and understand in advance! Units / cm Material Fabric: Cotton Sleeve length: short sleeve Thickness: General Style: Commuter commuter: Korean type skirt: Skirt lotus leaf model wears: Korean version of the loose profile clothing style: polo Size: One size. classification color: blue / white / pink pretty sporty stylish elastic fabric, fit and comfort, quick delivery: a fast delivery, good quality, great variety of beautiful track and I shop [YIYI HOUSEGIRL] you will. get more information to buyers like track and store. You can get more discount! Factory stores and direct delivery in the country. Items will be shipped within 24 hours and will arrive within 1-3 days if not on the cut of the clothes and underwear. The product is not broken So, get acquainted with new clothes without buttons. Due to different measurement error of 1- and 3 cm in size is not an issue of quality. Please compare the detailed size with your order. Due to ship directly from the factory, the product may scratch or errors in sewing which is not a quality problem. If you have any questions about our products please contact us at the time did not provide feedback direct negative, we will serve you wholeheartedly Asia K. Chien-sized Asian smaller scale EU / US / UK **. Please refer to the detailed size before buying before you buy, make sure the information is correct. Choose your size, color, and the right products. Enter the recipient's name, address and telephone number clearly if the product is good, no problem, leave a 5 star review rating I ⭐⭐⭐⭐⭐ all points are important to the restaurant really pretty skirt #. # Fashion # # dress color skirt fashion. # Skirt Korea # Cute skirt

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×