ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

Jean Paul Gaultier Classique X Jewel Collection Eau de Toilette for Women 100ml (ទំនិញ នាំចូល របស់ សុទ្ធ 100%). Jean Paul Gaultier Classique X Jewel Collection Eau de Toilette for Women 100ml (ទំនិញ នាំចូល របស់ សុទ្ធ 100%).

JPG
$208.00
$72.80
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: 885174829_TH-1781042774
JPG

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

The limited edition Jean Paul Gaultier Classique X Jewel Edition Eau de Toilette marks the liberation of sensuality. The fragrance is the unspoken provocation of a disconcerting temptress and a game of suggestion, and of chance. Her corset is pearlescent like her skin, her inky pearl necklace draped like a most precious object. The Classique X scent is pure pleasure of the flesh; a bouquet of powdered and sensual notes that whisper secrets of lost lovers. Both luminous and enveloping, it is a true skin fragrance with which to fall in love at first sight. Top Notes: Mandarin, bergamot Middle Notes: Orange blossom, powdery iris, peony Base Notes: Cedar, vanilla.

The limited edition Jean Paul Gaultier Classique X Jewel Edition Eau de Toilette marks the liberation of sensuality. The fragrance is the unspoken provocation of a disconcerting temptress and a game of suggestion, and of chance. Her corset is pearlescent like her skin, her inky pearl necklace draped like a most precious object. The Classique X scent is pure pleasure of the flesh; a bouquet of powdered and sensual notes that whisper secrets of lost lovers. Both luminous and enveloping, it is a true skin fragrance with which to fall in love at first sight. Top Notes: Mandarin, bergamot Middle Notes: Orange blossom, powdery iris, peony Base Notes: Cedar, vanilla.

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×