ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

LANBENA Serum ថែរក្សា ក្រចក 12 ml ថែម ផ្លែ ក្រចក រក្សា ក្រចក figure on unimproved rupture ក្រចក មិន រាប ក្រចក បាក់ មេរោគ the ក្រចក ក្រចក ស្តើង ការពារ ការ កើត មេរោគ. ជួសជុល ក្រចក អោយ ធន់ រឹងមាំ Essence Serum Fungal Nail Treatment Remove Onychomycosis Toe LANBENA Serum ថែរក្សា ក្រចក 12 ml ថែម ផ្លែ ក្រចក រក្សា ក្រចក figure on unimproved rupture ក្រចក មិន រាប ក្រចក បាក់ មេរោគ the ក្រចក ក្រចក ស្តើង ការពារ ការ កើត មេរោគ. ជួសជុល ក្រចក អោយ ធន់ រឹងមាំ Essence Serum Fungal Nail Treatment Remove Onychomycosis Toe

LANBENA
$28.00
$11.20
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: 536564830_TH-970964764
LANBENA

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

LANBENA Serum 12 ml nail, nail treatment, nail file, nail rupture tackle uneven nails, broken nails, nail fungus, some inhibit the fungus. Reconstruction nails Essence Serum Fungal Nail Treatment Remove Onychomycosis Toe Nourishing Brighten Hand Foot Skin CareDescription: 100% brand new and high quality.Strong repair ability, Ingredient security.New nails can grow in seven days.The color is beautiful, the design is. novel and small, can be folded and carried conveniently.Specifications: Product name: Nail Repair EssenceColor: As is shown Capacity: 12mlExpiration date: 3 YearsEffects: For the care of cracked and rough nails, nail discolorations, nail separation, which are attacked by. nail fungus, and stimulate the healthy growth of the nailsIngredient: Water, Salicylic Acid, Alcohol, Hydrogenated Castor Oil, Acetic Acid, Propolis, Jewelweed Extract, Stemõnajaponica, Angelica Dahurica, Pseudolarix, Mugwort Extract, Garden BaÍsam StemStorage: Please tighten the cover after. use, keep it in a cool and dry place, and avoid direct sunlight.Instructions: 1. Soften nails with warm water.2. Use a manicure knife to repair the grooves on the na. il surface and remove dirt.3. Apply 3-4 drops of the nail essence to the infected nails.4. Twice a day in the morning and in the evening respectively. After every 2-3 days of use, polish the surface of the. nails and then continue to use.Caution: 1.For thickened or rough nails, clean them prior to use.2. Immediately stop use if allergies occur, the symptoms will disappear after later.3. Carefully, protect the newly-grown healthy nails. , and do not file them.4. Please place this product in a place inaccessible to children. Caution use in children and pregnant women.5. A small number of people susceptible to allergies may suffer a slight pain during use, which is a normal. antibacterial process and thus themedicine can continue to be used.6. For slight precipitation, shake well before use.

LANBENA Serum 12 ml nail, nail treatment, nail file, nail rupture tackle uneven nails, broken nails, nail fungus, some inhibit the fungus. Reconstruction nails Essence Serum Fungal Nail Treatment Remove Onychomycosis Toe Nourishing Brighten Hand Foot Skin CareDescription: 100% brand new and high quality.Strong repair ability, Ingredient security.New nails can grow in seven days.The color is beautiful, the design is. novel and small, can be folded and carried conveniently.Specifications: Product name: Nail Repair EssenceColor: As is shown Capacity: 12mlExpiration date: 3 YearsEffects: For the care of cracked and rough nails, nail discolorations, nail separation, which are attacked by. nail fungus, and stimulate the healthy growth of the nailsIngredient: Water, Salicylic Acid, Alcohol, Hydrogenated Castor Oil, Acetic Acid, Propolis, Jewelweed Extract, Stemõnajaponica, Angelica Dahurica, Pseudolarix, Mugwort Extract, Garden BaÍsam StemStorage: Please tighten the cover after. use, keep it in a cool and dry place, and avoid direct sunlight.Instructions: 1. Soften nails with warm water.2. Use a manicure knife to repair the grooves on the na. il surface and remove dirt.3. Apply 3-4 drops of the nail essence to the infected nails.4. Twice a day in the morning and in the evening respectively. After every 2-3 days of use, polish the surface of the. nails and then continue to use.Caution: 1.For thickened or rough nails, clean them prior to use.2. Immediately stop use if allergies occur, the symptoms will disappear after later.3. Carefully, protect the newly-grown healthy nails. , and do not file them.4. Please place this product in a place inaccessible to children. Caution use in children and pregnant women.5. A small number of people susceptible to allergies may suffer a slight pain during use, which is a normal. antibacterial process and thus themedicine can continue to be used.6. For slight precipitation, shake well before use.

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×