ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

Denied aggravated LANBENA ថែរក្សា ក្រចក Serum ប ណ្តុះ ក្រចក ថែរក្សា ក្រចក ការពារ មេរោគ Serum រុក្ខជាតិ ធម្មជាតិ. ជ្រាប យ៉ាង យ៉ាង លឿន សម្លាប់ មេរោគ យ៉ាង មានប្រសិទ្ធភាព ថែរក្សា ក្រចក អោយ with the Film ការពារ denied aggravated Nail Repair Essence. Denied aggravated LANBENA ថែរក្សា ក្រចក Serum ប ណ្តុះ ក្រចក ថែរក្សា ក្រចក ការពារ មេរោគ Serum រុក្ខជាតិ ធម្មជាតិ. ជ្រាប យ៉ាង យ៉ាង លឿន សម្លាប់ មេរោគ យ៉ាង មានប្រសិទ្ធភាព ថែរក្សា ក្រចក អោយ with the Film ការពារ denied aggravated Nail Repair Essence.

LANBENA
$24.10
$9.20
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: 585920940_TH-1085518116
LANBENA

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

ข้อควรระวัง:1.สำหรับเล็บหนาหรือหยาบให้ทำความสะอาดก่อนใช้2.หยุดใช้ทันทีหากเกิดอาการแพ้อาการจะหายไปในภายหลัง3.ปกป้องเล็บที่มีสุขภาพดีที่เพิ่งปลูกใหม่อย่างระมัดระวังและอย่าตะไบเล็บ4 . Please put this product in a place not accessible to children Caution in children and pregnant women, 5. a small number of people at risk of allergy may include minor pain during the operation, a procedure against infection. bacteria normally and make the drug available to 6. for sedimentation slight shake well before using the step 1: Nail soft with warm water step 2: use a knife nail to repair your groove on. nail surface and scouring step 3: apply 3-4 drops of essential nail to nail infections step 4: twice a day, morning and evening, respectively, after each use, 2-3. day to scrub the nails and then the next.

ข้อควรระวัง:1.สำหรับเล็บหนาหรือหยาบให้ทำความสะอาดก่อนใช้2.หยุดใช้ทันทีหากเกิดอาการแพ้อาการจะหายไปในภายหลัง3.ปกป้องเล็บที่มีสุขภาพดีที่เพิ่งปลูกใหม่อย่างระมัดระวังและอย่าตะไบเล็บ4 . Please put this product in a place not accessible to children Caution in children and pregnant women, 5. a small number of people at risk of allergy may include minor pain during the operation, a procedure against infection. bacteria normally and make the drug available to 6. for sedimentation slight shake well before using the step 1: Nail soft with warm water step 2: use a knife nail to repair your groove on. nail surface and scouring step 3: apply 3-4 drops of essential nail to nail infections step 4: twice a day, morning and evening, respectively, after each use, 2-3. day to scrub the nails and then the next.

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×