ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

Philips NT3160 / 10 Nose Hair Ear Hair and Eyebrow Trimmer Series 3000. Philips NT3160 / 10 Nose Hair Ear Hair and Eyebrow Trimmer Series 3000.

Philips
$42.90
$29.20
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: 622470806_TH-1187998223
Philips

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

The Comfortable Nose, Ear and Eyebrow Trimmer is designed with the revolutionary ProtecTube technology, the cutter is protected by an ultra-thin foil guard with rounded tips to prevent skin irritation. In addition, the cutter is designed to prevent hair from getting caught between two separately moving cutting blades, for no pulling, guaranteed. The Philips nose trimmer has been engineered so that it is perfectly angled to easily reach hair inside the ear and nose, as well as for use on eyebrows. With the Philips nose trimmer, you can be sure that all unwanted hairs will be removed efficiently. Both cutter and guard have ultra-precise and sharp cutting slots to ensure all hairs are quickly and effectively cut. The trimmer and the combs are easy to clean under the tap and can be used in the shower. The soft-touch rubber grip gives you the best hold, even when wet, for better control when you operate your trimmer. Use the 3- or 5-mm eyebrow comb to trim or tidy up hair to a uniform length. Soft pouch includes: AA battery, 2 eyebrow combs and protective cap to keep the blade clean.

The Comfortable Nose, Ear and Eyebrow Trimmer is designed with the revolutionary ProtecTube technology, the cutter is protected by an ultra-thin foil guard with rounded tips to prevent skin irritation. In addition, the cutter is designed to prevent hair from getting caught between two separately moving cutting blades, for no pulling, guaranteed. The Philips nose trimmer has been engineered so that it is perfectly angled to easily reach hair inside the ear and nose, as well as for use on eyebrows. With the Philips nose trimmer, you can be sure that all unwanted hairs will be removed efficiently. Both cutter and guard have ultra-precise and sharp cutting slots to ensure all hairs are quickly and effectively cut. The trimmer and the combs are easy to clean under the tap and can be used in the shower. The soft-touch rubber grip gives you the best hold, even when wet, for better control when you operate your trimmer. Use the 3- or 5-mm eyebrow comb to trim or tidy up hair to a uniform length. Soft pouch includes: AA battery, 2 eyebrow combs and protective cap to keep the blade clean.

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×