ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

samsung ខ្សែ សាក samsung + ក្បាល សាក លឿន សុទ្ធ ខ្សែ Micro USB ក្បាល សាក លឿន 9V / 1.67A or 5V / 2.0A Fastcharger Original ធានា 1 ឆ្នាំ. samsung ខ្សែ សាក samsung + ក្បាល សាក លឿន សុទ្ធ ខ្សែ Micro USB ក្បាល សាក លឿន 9V / 1.67A or 5V / 2.0A Fastcharger Original ធានា 1 ឆ្នាំ.

Samsung
$42.90
$14.30
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: 251873302_TH-388731009
Samsung

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

Samsung charger genuine 1.2m + Charger micro usb 2.0 Samsung Samsung Fastcharger Original. 1 year warranty adapter 9V / 1.67A or 5V / 2.0A Cable Length 1.2m ** this size. Sig and data transfer 100% Micro USB connectivity supports fast charging Fast ChargerOutput: 9.0V = 1.67A or 5.0V = 2.0A warranty period of 1 year for Samsung model that supports MicroUSB are as follows: - Samsung Galaxy. note 2 3 4 5- Samsung Galaxy S 4 5 6 7- Samsung Galaxy A5 7 8 9 (except 2017 and above) - Samsung Galaxy J 2 5 7 and other versions. Supported Micro usb 2.0 port version does not support fast charging. Available charging full speed 2A adapter 9V / 1.67A or 5V / 2.0A Micro USB connectivity supports fast charging Fast ChargerOutput: 9.0V = 1.67A or 5.0V = 2.0A version does not support fast charging system. Available charging full speed 2A Warranty 1 year Black line does not tear Cambridge at 1 year post items must be in good condition, complete with box does not tear.

Samsung charger genuine 1.2m + Charger micro usb 2.0 Samsung Samsung Fastcharger Original. 1 year warranty adapter 9V / 1.67A or 5V / 2.0A Cable Length 1.2m ** this size. Sig and data transfer 100% Micro USB connectivity supports fast charging Fast ChargerOutput: 9.0V = 1.67A or 5.0V = 2.0A warranty period of 1 year for Samsung model that supports MicroUSB are as follows: - Samsung Galaxy. note 2 3 4 5- Samsung Galaxy S 4 5 6 7- Samsung Galaxy A5 7 8 9 (except 2017 and above) - Samsung Galaxy J 2 5 7 and other versions. Supported Micro usb 2.0 port version does not support fast charging. Available charging full speed 2A adapter 9V / 1.67A or 5V / 2.0A Micro USB connectivity supports fast charging Fast ChargerOutput: 9.0V = 1.67A or 5.0V = 2.0A version does not support fast charging system. Available charging full speed 2A Warranty 1 year Black line does not tear Cambridge at 1 year post items must be in good condition, complete with box does not tear.

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×