ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

👗 សំពត់ Fashion 👗 សំពត់ ទំហំ ធំ សំពត់ Hanako សំពត់ គួរ អោយ ស្រលាញ់ ៗ Dress ពណ៌ ជាន់ Dress vintage. 👗 សំពត់ Fashion 👗 សំពត់ ទំហំ ធំ សំពត់ Hanako សំពត់ គួរ អោយ ស្រលាញ់ ៗ Dress ពណ៌ ជាន់ Dress vintage.

Cabdia
$10.80
$7.30
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: 981084454_TH-2122706913
Cabdia

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

Size chart (cm) size bust long skirt opening height, the recommended weight (kg) M 53-96 98 18 155-160 40-47.5L 54-100 104 18 160-165 47.5-55XL 55-104 110 18 165-. 175 55 to 62.5 are subject to error 1-3 cm measured between the manual and the actual size, please understand and understand in advance! Units / cm pattern: solid color style: News coat types: V-type waist: the waist classification colors: black, gray pattern combination: one-piece body composition: 51% (inclusive) -70% (. overall) of the skirt: skirt step sleeve length: sleeveless skirt length: skirt style: sling-like track and store. You can get more discount! Factory stores and direct delivery in the country. Items will be shipped within 24 hours and will arrive within 1-3 days if not on the cut of the clothes and underwear. The product is not broken So, get acquainted with new clothes without buttons. Due to different measurement error of 1- and 3 cm in size is not an issue of quality. Please compare the detailed size with your order. Due to ship directly from the factory, the product may scratch or errors in sewing which is not a quality problem. If you have any questions about our products please contact us at the time did not provide feedback direct negative, we will serve you wholeheartedly Asia K. Chien-sized Asian smaller scale EU / US / UK **. Please refer to the detailed size before buying before you buy, make sure the information is correct. Choose your size, color, and the right products. Enter the recipient's name, address and telephone number clearly if the product is good, no problem, leave a 5 star review rating I ⭐⭐⭐⭐⭐ all points are important to the restaurant so much skirt gu # # # long dress. dk # # breasted skirt skirt work. High-waisted skirt # # # dress color skirt Korea.

Size chart (cm) size bust long skirt opening height, the recommended weight (kg) M 53-96 98 18 155-160 40-47.5L 54-100 104 18 160-165 47.5-55XL 55-104 110 18 165-. 175 55 to 62.5 are subject to error 1-3 cm measured between the manual and the actual size, please understand and understand in advance! Units / cm pattern: solid color style: News coat types: V-type waist: the waist classification colors: black, gray pattern combination: one-piece body composition: 51% (inclusive) -70% (. overall) of the skirt: skirt step sleeve length: sleeveless skirt length: skirt style: sling-like track and store. You can get more discount! Factory stores and direct delivery in the country. Items will be shipped within 24 hours and will arrive within 1-3 days if not on the cut of the clothes and underwear. The product is not broken So, get acquainted with new clothes without buttons. Due to different measurement error of 1- and 3 cm in size is not an issue of quality. Please compare the detailed size with your order. Due to ship directly from the factory, the product may scratch or errors in sewing which is not a quality problem. If you have any questions about our products please contact us at the time did not provide feedback direct negative, we will serve you wholeheartedly Asia K. Chien-sized Asian smaller scale EU / US / UK **. Please refer to the detailed size before buying before you buy, make sure the information is correct. Choose your size, color, and the right products. Enter the recipient's name, address and telephone number clearly if the product is good, no problem, leave a 5 star review rating I ⭐⭐⭐⭐⭐ all points are important to the restaurant so much skirt gu # # # long dress. dk # # breasted skirt skirt work. High-waisted skirt # # # dress color skirt Korea.

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×