ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

VSTARCAM IP Camera Wifi កា ម៉េ រ៉ា សុវត្ថិភាព គ្មាន ខ្សែ. See តាម ទូរស័ព្ទ ដៃ ម៉ាក C7837WIP VSTARCAM IP Camera Wifi កា ម៉េ រ៉ា សុវត្ថិភាព គ្មាន ខ្សែ. See តាម ទូរស័ព្ទ ដៃ ម៉ាក C7837WIP

VSTARCAM
$86.20
$29.60
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: 8603256_TH-398121369
VSTARCAM

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

VSTARCAM IP Camera Wifi CCTV wireless mobile version C7837WIPVSTARCAM IP Camera Wifi CCTV wireless mobile version C7837WIP properties - captures crisp HD 720P 720P (1280 * 720) / VGA (640 × 480) /. QVGA (320 × 240) - rotate up to 355 degrees, tilt 120 degrees (pan: 270 ° tilt: 120 °) can rotate and tilt the remote - control such as a rotating camera via Smart Phone and PC. Easily - with IR Cut-task image sharper - Lens 4.2 mm. CMOS 1.0 megapixel - Two-way audio monitoring support voice messaging 2 - a mic and speaker - recording. time video on the built-in automation - supports SD Card up to 128GB- H.264 compression to make the file smaller. Space saving - Supports QR Code scan to be viewed on Iphone / Android Smart Phone- free DynDns monthly free WIFI Internet, such as through without having to look through LAN- line with Smart Phone service does not require the use DDNS-. practical like watching housewives, children, babysitting, pet care, safe houses or places - a guide in Thailand are easy to install, easy to use features - resolution Full HD 1.0 megapixel IR Cut wireless Pan- communication. 2-way talk back to the destination and audio - can be taken in the dark with INFARED 12 satellites visible in the dark as far as 10 meters - Supports wireless support Wi-Fi 802.11bgn wireless networks-. 4.2 mm wide angle lens captures the alarm when movement - iPhone and Android (free app) for free! DDNS does not have to cost you - for free !! System software on your computer to view camera 64 - see image 4 simultaneous users online. Support for instant playback device mounted on the adapter (transformer) camera mounting screw nut. 2 Guide recommended solution 1. Use a memory card that is gold. Do not use a memory card to empirically false memory card fraud 1.1. Very cheap 1.2 No brand logos in the memory of the camera 2. Change Password Forgot. Poassword solution is to press the reset button for about 10 seconds or until the camera said simply reinstall it using the same Password 888888 3. Install Camera Manual all the camera still. Czech online solution to a preliminary 3.1 Northridge Wise Wifi3.2 Czech outlet 3.3. Czech When plugged in, the camera will rotate around itself or not Workarounds press RESET on hold for about 10 seconds until the camera's already installed 4. If the smart phone's menu. Thailand when downloading the AFL PNP are Chinese how you change the settings on a smartphone in English first, then load the AFL PNP load, then change the setting to English. Thailand originally based ****** SystemOperation systemEmbedded Linux OSOnline visitorSupport 4 visitors at the same timeImage CaptureImage sensor1 / 4 inch 720p Progressive Scan CMOSMinimum Illumination0.3 ~ 0.5Lux (Color mode), 0Lux (B & W mode) Lens3.2mm@F2.2View Angle86 ° (diagonal) Night visionDual Filter. , IR-Cut, 10pcs 850nm Φ5mm IR LED, IR irradiationdistance: 5 ~ 10mVideoEncode formatH.264 main profile @ level: 4.0 / Motion-JPEG / JPEGThree StreamMain Stream: 720p (1280X720) @ 25fpsSub Stream: 360p (640X360) @ 25fpsThird Stream. : 180p (320X180) @ 10fpsBit Rate128 ~ 4096kbpsMaximum frame rate25fpsImage adjustmentContrast, Brightness, Saturation, HueAudioInputBuilt-in -48 dB microphoneOutputBuilt-in speaker (8Ω1W) Sampling frequency / width8KHz / 16bitCompression standardADPCM / 32kbpsNetworkEthernet10Base-T / 100Base-TX, RJ45 connectorProtocolsTCP /. IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P etcWireless LANIEEE802.11b / g / nWireless LANFrequency2.4 ~ 2.4835GHzWireless LAN security64 / 128-bit WEP / WPA-PSK / WPA2-PSKdata encryptionPan-tiltPan-. tiltPan: 355 °, tilt: 120 ° Preset positionPC APP: support. 16 positions, phone APP: support 5 positionsMemorySocketTF Push-push socket, Maximum support128GBAlarmAlarm TriggerMotion detectionPhysicalEnvironmentalRated voltageDC 5V ± 5% Power consumptionRelated power: 2.1W (IR on), Maximum power: 4.3W (Pan & Tilt on) Operating conditionTemperature: -10 ~ 50. ℃, humidity: <90% WeightGross: 625g g (Note: in kind prevail) Package size208 * 154 * 137mm (L × W × H).

VSTARCAM IP Camera Wifi CCTV wireless mobile version C7837WIPVSTARCAM IP Camera Wifi CCTV wireless mobile version C7837WIP properties - captures crisp HD 720P 720P (1280 * 720) / VGA (640 × 480) /. QVGA (320 × 240) - rotate up to 355 degrees, tilt 120 degrees (pan: 270 ° tilt: 120 °) can rotate and tilt the remote - control such as a rotating camera via Smart Phone and PC. Easily - with IR Cut-task image sharper - Lens 4.2 mm. CMOS 1.0 megapixel - Two-way audio monitoring support voice messaging 2 - a mic and speaker - recording. time video on the built-in automation - supports SD Card up to 128GB- H.264 compression to make the file smaller. Space saving - Supports QR Code scan to be viewed on Iphone / Android Smart Phone- free DynDns monthly free WIFI Internet, such as through without having to look through LAN- line with Smart Phone service does not require the use DDNS-. practical like watching housewives, children, babysitting, pet care, safe houses or places - a guide in Thailand are easy to install, easy to use features - resolution Full HD 1.0 megapixel IR Cut wireless Pan- communication. 2-way talk back to the destination and audio - can be taken in the dark with INFARED 12 satellites visible in the dark as far as 10 meters - Supports wireless support Wi-Fi 802.11bgn wireless networks-. 4.2 mm wide angle lens captures the alarm when movement - iPhone and Android (free app) for free! DDNS does not have to cost you - for free !! System software on your computer to view camera 64 - see image 4 simultaneous users online. Support for instant playback device mounted on the adapter (transformer) camera mounting screw nut. 2 Guide recommended solution 1. Use a memory card that is gold. Do not use a memory card to empirically false memory card fraud 1.1. Very cheap 1.2 No brand logos in the memory of the camera 2. Change Password Forgot. Poassword solution is to press the reset button for about 10 seconds or until the camera said simply reinstall it using the same Password 888888 3. Install Camera Manual all the camera still. Czech online solution to a preliminary 3.1 Northridge Wise Wifi3.2 Czech outlet 3.3. Czech When plugged in, the camera will rotate around itself or not Workarounds press RESET on hold for about 10 seconds until the camera's already installed 4. If the smart phone's menu. Thailand when downloading the AFL PNP are Chinese how you change the settings on a smartphone in English first, then load the AFL PNP load, then change the setting to English. Thailand originally based ****** SystemOperation systemEmbedded Linux OSOnline visitorSupport 4 visitors at the same timeImage CaptureImage sensor1 / 4 inch 720p Progressive Scan CMOSMinimum Illumination0.3 ~ 0.5Lux (Color mode), 0Lux (B & W mode) Lens3.2mm@F2.2View Angle86 ° (diagonal) Night visionDual Filter. , IR-Cut, 10pcs 850nm Φ5mm IR LED, IR irradiationdistance: 5 ~ 10mVideoEncode formatH.264 main profile @ level: 4.0 / Motion-JPEG / JPEGThree StreamMain Stream: 720p (1280X720) @ 25fpsSub Stream: 360p (640X360) @ 25fpsThird Stream. : 180p (320X180) @ 10fpsBit Rate128 ~ 4096kbpsMaximum frame rate25fpsImage adjustmentContrast, Brightness, Saturation, HueAudioInputBuilt-in -48 dB microphoneOutputBuilt-in speaker (8Ω1W) Sampling frequency / width8KHz / 16bitCompression standardADPCM / 32kbpsNetworkEthernet10Base-T / 100Base-TX, RJ45 connectorProtocolsTCP /. IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P etcWireless LANIEEE802.11b / g / nWireless LANFrequency2.4 ~ 2.4835GHzWireless LAN security64 / 128-bit WEP / WPA-PSK / WPA2-PSKdata encryptionPan-tiltPan-. tiltPan: 355 °, tilt: 120 ° Preset positionPC APP: support. 16 positions, phone APP: support 5 positionsMemorySocketTF Push-push socket, Maximum support128GBAlarmAlarm TriggerMotion detectionPhysicalEnvironmentalRated voltageDC 5V ± 5% Power consumptionRelated power: 2.1W (IR on), Maximum power: 4.3W (Pan & Tilt on) Operating conditionTemperature: -10 ~ 50. ℃, humidity: <90% WeightGross: 625g g (Note: in kind prevail) Package size208 * 154 * 137mm (L × W × H).

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×