ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
ទំនាក់ទំនងយើង
081-890-665
0item(s)

លោកអ្នកមិនទាន់បានជ្រើសរើសទំនិញទេ

ប្រដាប់ ជូត ផ្ទះ បែប Spray Xiaomi Mijia Deerma Spray Mop ប្រដាប់ ជូត ផ្ទះ. ប្រដាប់ ជូត ផ្ទះ បែប Spray Xiaomi Mijia Deerma Spray Mop ប្រដាប់ ជូត ផ្ទះ.

Cabdia
$35.60
$27.00
មានលក់: មានក្នុង Stock
Product Code: 882354075_TH-1776034780
Cabdia

សំរាប់ទំនិញនេះ ប្រើពេលប្រហែល 7 ថ្ងៃ | លោកអ្នកកុម្មង់ទិញថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃ ដល់ថ្ងៃ

Special features ● spray system water savings without damp. Do not twist the fabric ● water spray ● 95 cm long, weighing just 0.75 kg light, comfortable, easy to use ● Water Tank 350 ml water only once. Cleaning covers an area of ​​100 square meters (refill mop up) ● High-quality microfibre cloth. Helping small dust and clean thoroughly clean ● 360 degree angle and height easily.

Special features ● spray system water savings without damp. Do not twist the fabric ● water spray ● 95 cm long, weighing just 0.75 kg light, comfortable, easy to use ● Water Tank 350 ml water only once. Cleaning covers an area of ​​100 square meters (refill mop up) ● High-quality microfibre cloth. Helping small dust and clean thoroughly clean ● 360 degree angle and height easily.

 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
 • Any Product types that You want - Simple, Configurable, Bundled and Grouped Products
 • Downloadable/Digital Products, Virtual Products
 • Inventory Management with Backordered items
 • Customer Personalized Products - upload text for embroidery, monogramming, etc.
 • Create Store-specific attributes on the fly
 • Advanced Pricing Rules and support for Special Prices
 • Tax Rates per location, customer group and product type
 • Detailed Configuration Options in Theme Admin Penl
ដាក់ចូលទំនិញដែលខ្ញុំពេញចិត្ត
You've just added this product to the cart:
Go to cart page

#title#

#price#
×